Ez a cikk a Creation Magazin 2020-ban jelent meg.
Hasonló cikkekért rendelj a magazinokból!

Az összehangoltan táncoló törpegalaxisok feladják a leckét a kutatóknak

A Centaurus A galaxis (ábránkon) a szomszédságunkban található legújabban felfedezett olyan nagyobb galaxis, amely körül található törpegalaxisok mozgását meg tudtuk figyelni, és ezek a megfigyelések meglepő ellentmondásokba ütköztek az ősrobbanás-elmélettel.

 

Galaxisunk, a Tejútrend-szer, az Androméda-köd, valamint a Centaurus A nevű galaxisok körül keringő törpegalaxisok újabb bizonyítékokat szolgáltatnak arra, hogy az ősrobbanás elmélete valójában nonszensz. Mára bebizonyosodott, hogy ezek a törpega­laxisok összehangolt módon keringenek szülőgalaxisaik körül, miközben az ősrobbanás elmélet alapján ennek nem így kellene lennie.

Mára bebizonyosodott, hogy ezek a törpega­laxisok összehangolt módon keringenek szülőgalaxisaik körül, miközben az ősrobbanás elmélet alapján ennek nem így kellene lennie.

Az általánosan elfogadott ősrobbanás-elmélet szerint a galaxisok rendezetlen anyagfelhők összeomlása révén keletkeztek. Ebből logikusan az következett volna, hogy amikor a nagy galaxisok, például a Tejútrendszer vagy a Centaurus A kialakultak, azok körül másodrendű törpegalaxisok alakuljanak ki, ezeknek azonban véletlenszerű keringési pályára kellett volna állniuk, hiszen ez tükrözné a galaxisok eredetének kaotikus természetét.

Egy online cikkben ezt olvashatjuk erről a felfedezésről: „Kialakulásuk során a törpegalaxisoknak véletlenszerűen kellene feltűnni és mozogni is a gazdagalaxisuk körül.”1 „Merő káosznak kellene uralkodnia, nem pedig rendnek” – állítja Müller. „Ahová csak nézünk, mindenütt ezt a határtalan rendezettséget találjuk, habár rendezetlenségre számítunk. Ez különös.”

Régóta tudjuk, hogy ahhoz, hogy az ősrobbanás-elmélet megállja a helyét, elengedhetetlen egy feltételezett, soha meg nem figyelt dolog, amelyet „sötét anyagnak” neveznek, illetve a hasonlóan rejtélyes „sötét energia” is. [A sötét kifejezés itt az anyagnak és az energiának a tudósok általi teljes ismeretlenségét jelenti, azaz, csak következtetnek mindkettő létezésére, a ford.] Ha az ősrobbanás modellezői nem számolnak a sötét anyaggal, akkor nem tudják magyarázni a galaxisok kialakulását. Viszont amikor számolnak az ismeretlen anyag és energia jelenlétével, a modellezés szerint számos kísérő galaxisnak kellene létrejönnie, mégpedig kaotikus pályával. Tehát a legújabb felfedezés még ezekkel a feltételezett tényezőkkel számolva is (mint a sötét anyag és a sötét energia) csak bonyolítja a helyzetet, sőt tulajdonképpen még azt is kétségbe vonja, hogy ezek a vélt faktorok léteznek-e egyáltalán.

Tehát a legújabb felfedezés még ezekkel a feltételezett tényezőkkel számolva is (mint a sötét anyag és a sötét energia) csak bonyolítja a helyzetet

Figyeljük csak meg az ugyanebben a cikkben tett beismerést a „fogtündérekről” a sötét anyaggal és sötét energiával kapcsolatban! Tehát álljon itt az a megjegyzés, amely szerint az irányadó ősrobbanás-kozmológia „kártyavárként” omlik össze, amennyiben továbbra sem szerez bizonyítékot a következőkre: „Ebben a kérdésben tengernyi az olyan ellentmondásos részlet, amelyeket legtöbbször egyszerűen csak szőnyeg alá söpörtünk.” –nyilatkozta McGaugh. „A sötét anyag és sötét energia olyan régen vannak a köztudatban, hogy az emberek elfelejtik, hogy ezek csupán kényszerelméletek. Ezek fogtündérek, amelyeket igen korán segítségül hívtunk, hogy működőképes legyen az elmélet.” Ha senki sem talál bizonyítékot a sötét anyagra, akkor a „paradigma összeomlik, mint egy kártyavár.”

A creation.com oldalon és más helyeken található cikkek már felhívták a figyelmemet erre a problémára. A cikk ezután így folytatódik: „Lehetséges tehát, hogy Müller és csapata csupán egy újabb statisztikai kivételre bukkant, vagy talán az elszigetelt galaxisok a nagyobb galaxisoktól eltérően működnek? Vagy esetleg újabb megoldatlan kérdéssel szembesült az általánosan elfogadott kozmológiai elmélet?”1

 

Hivatkozások és megjegyzések

  1. Mandelbaum, R.F., Synchronised galactic orbit challenges our best theory of how the universe works, gizmodo.com.au, 3 February 2018; a kiemelések utólagosak.

 

Angol forrás: Creation 41(2)

Fordította: Balogh István

Lektorálták: Szűcs Barnabás és Somogyi Frigyes

JOHN HARTNETT, B.Sc. (Hons.), Ph.D.

Professor Hartnett, a Fotonika és Korszerű Érzékelés Intézet (Institute for Photonics & Advanced Sensing), illetve az Adealaide Egyetem Természettudományi Intézetének nyugalmazott professzora, a szuperstabil órák feltalálója. Több, mint 100 értekezést publikált szakmailag elismert tudományos folyóiratokban. Az itt közölt gondolatok a szerző, nem pedig az egyetem álláspontját tükrözik. Ld. még angol nyelven: creation.com/hartnett.

Ez a cikk a Creation Magazin 2020-ban jelent meg.
Hasonló cikkekért rendelj a magazinokból!
Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feliratkozás

A hírlevél feliratkozási lehetőség weboldalunkon az alábbi gombra kattintva kényelmesen elérhető.HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS OLDAL

Sikeres feliratkozás.

Pin It on Pinterest

Share This