Ez a cikk a Creation Magazin 2020-ban jelent meg.
Hasonló cikkekért rendelj a magazinokból!

Középkori művészek azóta kihalt hüllőkről tanúskodtak

Újabb bizonyítékok

Kilenc év telt el azóta, hogy Vance Nelson Dire Dragons („Rettentő sárkányok”) című könyvének első kiadása 2011-ben megjelent, de még ma is a középkori művészek dinoszaurusz- és más kihalt hüllőábrázolásainak legjobb minőségben fennmaradt példáit tárja elénk.1 A 2008-as, bővített kiadás újabb képanyaga meglepő új bizonyítékokat sorakoztat fel az ember és a kihalt hüllők együttéléséről.

Honnan tudhatjuk, hogy hiteles?

A Dire Dragons két szempontból is eltér más hasonló próbálkozásoktól. Egyrészt azért, mert a szerző, Nelson, kizárólag olyan példákra támaszkodik, amelyek eredete egyértelműen tisztázott, és amelyek beazonosíthatók. A tisztázott eredet megköveteli, hogy a műalkotás hitelesen régi legyen, ne pedig egy mai hamisítvány, a beazonosíthatóság pedig, hogy az ábrázoláson egy konkrét, fosszilis leletekből ismert állatfaj szerepeljen, ne egy valamiféle elnagyolt, éppen ezért könnyen cáfolható forma. Mondhatjuk úgy is, hogy ez a könyv lemond minden olyan művészi alkotás felhasználásáról, amelynek eredetéhez vagy akár beazonosíthatóságához a leghalványabb kétség is férhet.

A Black Wash-i „mégsem-sárkány”

1. ábra: Black Wash-i „sárkány”, Utah állam. Fotó: Daryl Robbins

Jó példa erre az Utah állambeli Black Wash-kanyonban található pteroszaurusznak tűnő sziklarajz. Attól kezdve, hogy 2011-ben megkérdőjeleződött annak hiteles eredete, a továbbiakban nem kapott helyet a Dire Dragons című könyvben. Majd 2015-ben néhány antropológus egy új képalkotó eljárással három eredeti, ősi, vörös színű sziklarajzot fedezett fel, amelyek főként emberi alakokat ábrázoltak. Ezen alakokat egy vandál krétával körülfirkálta – vélhetőleg a 20. század elején – és ezt a krétakörvonalat vélték később sárkányalaknak.2 Ezek után egyes hírportálok ezt a felfedezést arra használták, hogy lejárassák a teremtéshívőket, akik a Black Wash-i sárkány által is igazolva látták, hogy az emberek egy időben éltek a „régen” kihalt hüllőkkel – és természetesen arra is, hogy a teremtésben való hitet lejárassák.3

Ezek a meglepő hasonlóságok a régi korok művészeti ábrázolása és a megfelelő fosszilis fajok számítógépes rekonstrukciói között megmutatkoznak a fogak alakjában, elrendezésében és irányában, a testarányokban és -méretekben, a fejformában és egyéb tulajdonságokban is

Egyes teremtést valló források valóban bizonyítékként említették a Black Wash-i sárkányt, azonban a Dire Dragons nem. Így a pteroszaurusz-nimbusz lerombolása végsősoron összhangban van a legjobb teremtést valló forrással a témában.

Egyezik?

A könyv másik egyedi jellegzetessége, hogy kizárólag azokat az ábrázolásokat fogadja el a kihalt állatokról, amelyek a fosszilis leletekből ismert fajspecifikus külső jellemzőkkel bírnak. A Dire Dragons valamennyi ősi ábrázolást megvizsgálta abból a szempontból, hogy milyen mértékben hasonlít valamely fosszilis lelethez. Teszi mindezt úgy, hogy először is összehasonlítja a tulajdonságait egy már ismert fosszília alapján készült meglévő mai rekonstrukcióval. Nelson bizonyítási kísérlete azáltal is objektívnek bizonyult, hogy egy evolucionista művész (mintegy ellentanúként) valamennyi állatot a csontok alapján újból rekonstruálta. A világi művész nem tudott az említett régi sárkányszerű ábrázolásokról. Nelson a könyvében a legjobban hasonlító műalkotás-állatfaj párokat szerepelteti a világ minden tájáról. Lapjain egymás mellett mutatja be az egyes ősi műalkotásokat és az evolucionista rekonstrukciókat, így az olvasó maga győződhet meg arról, hogy ezek az állatok valóban kísértetiesen hasonlóak. Ez a mű nagymértékben szól amellett, hogy ezek az ősi műalkotások eredetiek, és egyúttal magasra teszi a mércét a hasonló témájú tanulmányok számára. Nelson könyvének legújabb, 2018-as kiadása már ezeket az újonnan felfedezett ősi műalkotásokat is felhasználja arra, hogy újabb érvekkel támassza alá a dinoszauruszok és az ember együttélését.

A Szent György által legyőzött sárkány sokféle ábrázolása

Számos régi művészi alkotás, amely Szent György legendás sárkányölését ábrázolja – akár faragvány, akár nyomatok, festmény vagy iniciálé formájában – általános sárkányalak felhasználásával teszi ezt. Legtöbbjük túlságosan kevés anatómiai jellemzőt örökít meg ahhoz, hogy az általunk ismert fosszilis fajok bármelyikével azonosítani tudjuk. Ezen művek jellemzően inkább egy általánosított szauropoda, teropoda, ceratopszian vagy proszauropoda jegyeit viselik magukon. Habár a 2. ábrán Szent György kardja alatt látható sárkány a középkornál későbbi időből származik, tekinthetjük azt akár egy szauropodának is, de semmiképpen nem egy konkrét fajnak.

2. ábra: Szent György a legyőzött sárkány fölött. Ábrázolás az angliai Carlisle Katedrális ólomüveg ablakán a XIX. századból. Fotó: Brian Thomas

Néhány Szent György ábrázoláson szereplő sárkányalak mégis megfeleltethető az ismert fosszilis fajok valamelyikének. Ám még az ilyen műalkotások esetében is azt látjuk, hogy a különböző helyről származó alkotók különböző, mégis jellegzetes anatómiával mutatják be a sárkányt. Mi lehet ennek az oka?

Azért ábrázolták vajon a régi korok művészei különböző módon a sárkányokat ugyanannak a sárkányölésnek a megjelenítése során, mert csak kitalálták azokat? Ha alaposabban szemügyre vesszük ezeket az ábrázolásokat, észrevesszük, hogy a különbözőségük ellenére mindegyik megfeleltethető valamely konkrét kihalt hüllőfajnak. És ezek közül nem mind dinoszaurusz; némelyik csupán egy kihalt hüllő a permi földtörténeti időszakból.4

Ezek a meglepő hasonlóságok a régi korok művészeti ábrázolása és a megfelelő fosszilis fajok számítógépes rekonstrukciói között megmutatkoznak a fogak alakjában, elrendezésében és irányában, a testarányokban és -méretekben, a fejformában és egyéb tulajdonságokban is.

A Dire Dragons a következő fajokat azonosította: egy (triászi) Proteroszukhuszt és egy (permi) Varanoszauruszt Belgiumban, egy további Proteroszukhuszt, valamint egy (permi) Ctenoszpondyluszt, és egy (triászi) Revueltoszauruszt Németországban, egy látványos (triászi) Nothoszauruszt Spanyolországban, egy (permi) Protoroszauruszt Franciaországban, valamint egy (jura) Coelophysziszt Hollandiában. Ld. 3. ábra. [Az említett földtörténeti időszakok megközelítőleg: perm: 300-250 millió évvel ezelőtt (mée), triász: 250-200 mée, jura: 200-145 mée – a szerk.]

A jellemző és azonosítható jegyeket hordozó sárkány­ábrázolások minden eddiginél jobban tanúskodnak amellett, hogy Európa területén egészen a középkorig éltek valódi sárkányok

Ezek a régen élt európaiak vajon merő véletlenségből szinte tökéletes módon ábrázoltak egyes kihalt hüllőket már azelőtt, hogy a paleontológusok azokat évszázadokkal később fölfedezték volna? Nyilvánvalóan nem, mivel akkoriban még nem is ismerték a fosszíliákat. Egy lehetséges magyarázat szerint – ahogy a könyv újabb előszava meg is említi – a művészek látták azokat az állatokat, vagy élőben, vagy pedig holtan. Egy élő példánnyal szemben könnyebb egy sárkánytetemet olyan mértékben megközelíteni, hogy lerajzolhassuk annak minden anatómiai részletét.

Évszázadokon keresztül Európa-szerte minden művésznek el kellett dönteni, hogy milyennek ábrázolja a Szent György által legyőzött sárkányt. Valószínűleg mindegyikük a hozzá legközelebbi, legismertebb sárkánymodellt választotta. Így tehát az egyik helyen élő művész a helyben honos X fajt választotta mintának az általa ábrázolt Szent György-féle sárkányhoz, míg a másik helyen élő másik művész az arrafelé honos Y fajt, és így tovább. A jellemző és azonosítható jegyeket hordozó sárkány­ábrázolások minden eddiginél jobban tanúskodnak amellett, hogy Európa területén egészen a középkorig éltek valódi sárkányok.

Permi sárkányok

3. ábra: Európa minden tájáról származó régi ábrázolások a Szent György által legyőzött sárkányról hasonlítanak azokra a kihalt hüllőfosszíliákra, amelyekről többnyire úgy hiszik, hogy a permi, triászi és jura korból származnak. E hüllők lehetséges együttélése a középkori emberiséggel megdönti azt a feltételezést, hogy ezek 200 millió éve éltek volna.

 

Végezetül szóljunk arról, hogy mit is jelent mindez a fosszíliákra nézve. A teremtés és az özönvíz tényéből kiinduló modell mindig is kiállt amellett, hogy az özönvíz során rakódott le az üledékes földrétegek jelentős része egyetlen év alatt. Azok az állatok, amelyek ennek a folyamatnak áldozatul estek, illetve annak során fosszilizálódtak, egytől egyig éltek Noé életének 599. évében, bár talán nem mind ugyanazon a helyen. Minden szárazföldi állatfaj egyes példányai túlélték az özönvizet a bárkában, még a dinoszauruszok és más mára kihalt hüllők is. Ezek utódai az özönvíz elmúltával elterjedtek a földön, és minden bizonnyal az emberekkel is kapcsolatba kerültek. A kreacionista kutatóknak már csak emiatt sem kellene meglepődniük azon, ha nemcsak dinoszauruszokkal, de más kihalt permi vagy triászi szárazföldi hüllőkkel is találkoznak egyes régi művészeti alkotásokon.
E hiteles európai műalkotások olyan hüllőket tárnak elénk, amelyek állítólag már 200 millió éve az üledékes kőzetekben vannak. Mégis valamennyien az emberrel együtt éltek. Viszont ez alapjaiban cáfolja a hüllők korszakáról szóló evolucionista feltételezést. Mára számos egyértelmű ábrázolás van a birtokunkban, melyet olyan szemtanúk készítettek, akik jóval az özönvíz után nem csupán dinoszauruszokkal, hanem más permi hüllőkkel is találkoztak.

 

Hivatkozások és megjegyzések

  1. Nelson, V., Dire Dragons. Unknown Secrets of Planet Earth Publishing Co., Red Deer, Alberta, 2011.
  2. Le Quellec, J., Bahn, P., and Rowe, M., The death of a pterodactyl, Antiquity. 89(346):872-884, 2015.
  3. De Pastino, B., Prehistoric Utah rock art does not depict a pterosaur, study confirms, Western Digs. 31 December, 2015; westerndigs.org.
  4. Az evolucionista feltételezés szerint a dinoszauruszok a középső triász korban fejlődtek ki, kb. 240 millió évvel ezelőtt, majd 66 millió évvel ezelőtt, a “kréta-paleolit kori kihalási folyamat” során tűntek a földről. A könyvünkben ábrázolt hüllők némelyike olyan nemdinoszaurusz, melyet az evolucionista kutatók alsó-triászi vagy permi eredetűnek vélnek.
Angol forrás: Creation 41(2)

Fordította: Sebestyénné Preska Ágnes

Lektorálták: dr Hecker Kristóf és Ficsor Donát

 

BRIAN THOMAS, M.S.

A dallasi (USA, Texas) Institute for Creation Research (Kreacionista Kutatóintézet) tudományos munkatársa. Brian a Creation magazin hatására fordult az evolúciós megközelítéstől a kreacionizmus felé, és ez vezette odáig, hogy keresztény iskolákban és egyetemi oktatóként is a teremtéstudományról tanítson. Ld. még angol nyelven: creation.com/brian-thomas

Ez a cikk a Creation Magazin 2020-ban jelent meg.
Hasonló cikkekért rendelj a magazinokból!
Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feliratkozás

A hírlevél feliratkozási lehetőség weboldalunkon az alábbi gombra kattintva kényelmesen elérhető.HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS OLDAL

Sikeres feliratkozás.

Pin It on Pinterest

Share This