A bibliai leírás szerint hamar az özönvíz után, Bábel tornyának építésekor Isten összezavarta az emberek nyelvét. (Mózes 1. könyve /Teremtés könyve/ 11. rész)

Nézzünk meg néhány fontos információt:

  1. Mi volt az emberek motivációja? Hogy nevet szerezzenek maguknak, és hogy ne széledjenek el a föld színén.
  2. Mi volt Isten terve? Hogy az Ő nevét tiszteljék, és hogy benépesítsék az egész földet. (1 Mózes 1:28)
  3. Amikor Isten látta a várost és a tornyot, amit az emberek építettek, ezt mondta: „ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak.” És a teljes történetből világosan megérthető, hogy Isten úgy látta jónak, hogy az emberek ne alkossanak egy egységes népet, hanem különféle nyelvű nemzetekként éljenek.

Ma kimondva és kimondatlanul is léteznek olyan törekvések az egész világon, hogy a föld népei közös irányítás alatt egyesüljenek. Kicsiben léteztek már és léteznek ma is uniók. Ezek között vannak olyanok is, amelyekhez erőszakkal csatolták tagjaikat (pl. Szovjetunió), de olyanok is, amelyekhez önként lehet csatlakozni (pl. Európai Unió). Egyre nagyobb igény érzékelhető egy világunió létrejöttére is, persze legalább olyan markáns tábora van az ellenzőknek is.

A világunió létrehozása előtt komoly akadályok voltak és vannak, pl:

  • Pénznem
  • Gazdasági helyzet
  • Nyelv
  • Kultúra
  • Társadalmi berendezkedés
  • Hit

Ezeknek jelentősen javult az áthidalhatósága ebben az utóbbi pár évtizedben. A pénzek közötti váltás és egységesítés kultúrája viszonylag kiforrott. A fejlettebb államok kormányai hajlandóságot mutatnak a feltörekvő országok anyagi megsegítésére, de lakosságuk körében ez nem élvez osztatlan sikert, ami nehezíti a dolgot. Kell még dolgozni ezen a ponton… Az angol nyelv egyre nagyobb mértékben vált ismertté a közember előtt is, és vált elfogadott közös nyelvvé a tudomány, a technika és a kultúra világában is. Az internettel a kulturális különbségek sorra halványulnak. A közös angol nyelven elérhető mesék, filmek, zenék, stb. a világ minden tájára ugyanazokat az üzeneteket szállítják.

A két legnehezebb dió talán a társadalmi berendezkedés és a hit. Ezeknek mélyre nyúló hagyományait csak nagyon erős befolyással és hosszú idő alatt lehet közösíteni. A társadalmi berendezkedések egységesítése címén önkényuralmi rendszerek demokratizálásán fáradoznak különféle hatalmak, nemzetközi szervezetek. Az evolúció pedig a különböző hitek és világvallások közös nevezőre hozásában vált kulcsfontosságúvá. Mivel a másik hitét senki nem fogadta volna el magáénak, ezért a közvélemény és a világtörténelem formálói a tudomány köntösébe öltözve mindenki számára egy Isten nélküli világ ideológiáját kínálják. Ennek hordozó eszméje az evolúció.

Az evolúciót lassan már mindenféle vallású nép elfogadja, mint tudományos álláspontot. És mint ilyen, az evolúció tulajdonképpen trójai falóként egy uniformizált hitrendszert épít a nemzetek hite mellé. Elég hosszú idő alatt aztán képes egy nemzet évezredes hitének helyébe is állni. Ha hagyjuk. Mert ennek nem mindenki örül. Sokak szerint ez a világ végső vesztéhez, a föld pusztulásához vezet. Ha nem tud kellő mélyen beágyazódni szerte a világ minden nemzetének életébe, akkor akadálya marad a világ nagy egyesítésének.

Mit mondott Isten Bábel tornyának építésekor? „Ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak.” Mit látunk ma? Lehet, hogy a folytatást? Gondolkodj el ezen!

Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feliratkozás

A hírlevél feliratkozási lehetőség weboldalunkon az alábbi gombra kattintva kényelmesen elérhető.HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS OLDAL

Sikeres feliratkozás.

Pin It on Pinterest

Share This