Creation Konferencia 2023 beszámoló

(For Creation Conference 2023 report SCROLL DOWN PLEASE )

2023. május 20-én tartottuk a második Creation Konferenciát, immár Budapesten, majdnem 200 fő részvételével.

A délelőtt folyamán Gavin Cox egyiptológustól és teológustól hallgattunk előadást arról, hogy milyen fontos, hogy ebben a bizonytalan világban tudjunk a Bibliára épülő biztos válaszokat adni a gyerekeinknek, a gyülekezetünknek, a körülöttünk élőknek.

Ebéd után Ficsor Donátné Kardos Barbara terelgetett minket abba az irányba, hogy felismerjük, mennyire életbevágóan fontosak a lényegtelennek tűnő kérdések – pl. hogy mikor és hogyan teremtette Isten a világot.

Gavin második előadása segített helyre tenni bennünk a dinókérdést: nem az a kérdés, hogy léteztek-e, hanem hogy jól használjuk-e őket a ma zajló szellemi háborúban.

A 6-11 éves gyerekeknek külön tartott interaktív tanítást Királyné Ficsor Lilla és Répásiné Kozma Lenke: dinókról, fosszíliákról és az özönvízről. Délután pedig egy meseösvényen is részt vehettek a gyerekek, ahol egy dinóbébi nyomába eredtek, akinek felcseperedve a bárkán volt 370 napig tartó lakodalma.

A jelenlévők aktívan tettek fel kérdéseket, amikből idő híján csak néhányra válaszolt Gavin. A többire hamarosan küldjük írásban a válaszait azoknak, akik regisztráltak a konferencián.

Nagyon jó légkörben telt el a nap, és nagyon jó visszhangokat kaptunk. Ezekből egy kis ízelítő:

„Szeretném megköszönni, hogy megszerveztétek ezt a konferenciát. Hálás vagyok Istennek, hogy most lehetővé tette, hogy ott lehessünk – ráadásul így együtt, családilag 🙂 Személyesen hatalmas élmény volt. A férjem ezeket az előadásokat még nem hallotta (én is csak részleteket), nagyon sokat adtak számunkra. Idáig is hittünk a teremtésben, azonban a jelentőségét az előadások jóval magasabbra pozícionálták bennünk. Egy jóval magasabb megértést kaptunk az előadások kapcsán. Erősítette az Istennel való kapcsolódásunkat is, és a világképünk bibliai szemszögű formálódását is. Lilláért is nagyon hálás vagyok, csodálatos élményt és érintést kaptak a gyerekeim a gyerekfoglalkozáson. Köszönöm!” K.D.

„Nagyon színvonalas rendezvény volt mind a logisztikai dolgok, mind az előadások témája, mélysége és üzenete szempontjából. Kimondottan tetszett, hogy az evangélium volt a központban.” H.N.

„Nekem nagyon nagy élmény volt részt venni ebben a munkában, és egy akaraton imádkozom veletek a projekt különböző ágainak a sikeréért. Hiszem, hogy óriási jelentősége van.” O.Gy.

„Köszönöm a beszélgetést és a munkátokat, hogy megrendeztétek a Creation Konferenciát! Ez valóban egy MISSZIÓ! Isten munkáját és ügyét viszitek előbbre!” Sz.P.

„Köszönöm, hogy meghívtál erre a konferenciára! Nagyon jó volt, lényeges kérdésekkel foglalkoztok. Természettudós vagyok, és szívesen segítenék ebben a munkában.” A. B.

Több lelkipásztor résztvevő is jelezte, hogy az előadások egy új megértést adtak nekik a teremtés prédikálásának a fontosságáról, és ezután gyakorolni fogják a saját gyülekezetükben.

Fölmerült az igény egy kötetlenebb találkozóra, ahol kiadósan tudunk tapasztalatot cserélni és beszélgetni a CREATION misszió alakulásáról. Erre 2023 szeptember 29-én 18 órakor fog sor kerülni, a részletekről később küldünk tájékoztatást.

 

Nézd vissza az előadásokat:

Creation Conference 2023 report

We held the second Creation Conference on 20 May 2023, this time in Budapest, attended by almost 200 people.

During the morning, we listened to a talk by egyptologist and theologian Gavin Cox, on how important it is in this uncertain world to be able to give sure, Bible-based answers to our children, to our churches and to those living around us.

After lunch, Barbara Kardos (Mrs. Donát Ficsor) led us in the direction of recognising how vitally important seemingly unessential questions are, such as when and how God created the world.

Gavin’s second talk helped us to sort out the dinosaur question: it is not a matter of whether they existed, but whether we use them well in the spiritual war at present underway.

Lilla Ficsor (Mrs. Király) and Lenke Kozma (Mrs. Répási) gave an interactive lesson separately for children aged 6-11: on dinosaurs, fossils and Noah’s flood. Then in the afternoon, the children were able to follow a fabled path, where they set off on the trail of a baby dinosaur, who had a feast lasting 370 days after shooting up to the ark.

Those present were active in asking questions, only a few of which were answered by Gavin due to lack of time. We will shortly send the answers to the rest in writing, to whose who registered at the conference.

There was a great atmosphere on the day, and we have got some really good feedback. A little taster from this:

“I should like to thank you for organising this conference. I am grateful to God that he made it possible for us to be there, furthermore, together as a family 🙂 Personally, it was a massive experience. My husband had not heard these talks before (I had only heard parts of them), they gave us a great deal. We already believed in creation, but the talks positioned its significance much higher for us. We have received a much greater understanding through the talks. Our relationship with God was also strengthened, and our worldview was shaped from a Biblical point of view. I am also very grateful for Lilla, my children had a wonderful experience and were touched by the children’s meeting. Thank you!” K.D.

“This was a very high standard event, both in terms of logistics, and the subjects, depth and message of the talks. I particularly liked that the gospel was at the centre.” H.N.

“Taking part in this work was a really great experience for me, and I pray with you with one mind for the success of the various branches of this project. I belief it has huge significance.” O.Gy.

“Thank you for the chat and for your work in organising the Creation Conference! This really is a MISSION! You are advancing the work and the cause of God!” Sz.P.

“Thank you for inviting me to this conference! It was really good, you are dealing with essential issues. I am a scientist, and I would be happy to help you with this work.” A.B.

A number of pastors who attended also indicated that the talks had given them a new understanding of the importance of preaching on creation, and from now on they would practise this in their own churches. The desire for a more informal meeting came up, where we could exchange experiences in depth and talk about the formation of a CREATION mission. This will happen on 29 September at 6 pm, we will send information on the details later.

 

Check out the talks:

Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feliratkozás

A hírlevél feliratkozási lehetőség weboldalunkon az alábbi gombra kattintva kényelmesen elérhető.HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS OLDAL

Sikeres feliratkozás.

Pin It on Pinterest

Share This