Ez a cikk a Creation Magazin 2021-ben jelent meg.
Hasonló cikkekért rendelj a magazinokból!

Évmilliós vagy évezredes fehérjék?

– A biokémikus válaszol –

Jonathan Sarfati a fehérjék felépítésének és az őskövületek kémiájának szakértőjével, dr. Brian Thomas professzorral beszélget

Brian Thomas biotechnológiából szerzett MSc diplomát 1999-ben, a Stephen F. Austin Állami Egyetemen (Nacogdoches, Texas), majd PhD fokozatot a paleobiokémia területén 2019-ben, a Liverpool Egyetemen (UK). 2008-ig természettudományt tanított egy egyházi iskolában, majd tudományos íróként és előadóként csatlakozott a Teremtéskutató Intézethez (Institute for Creation Research). Dr. Thomas számos kreacionista könyv és cikk írója. 1995-ben kötött házasságot Michele-lel, négy lányuk (köztük egy ikerpár) és egy fiuk született.

A legtöbb tudós már gyerekként is érdeklődik a tudományok iránt, és ez alól dr. Thomas sem volt kivétel. Elmesélte, hogy akkor kezdett a természettudományok iránt érdeklődni, amikor édesanyja a Földről, a csillagokról és az állatokról szóló National Geographic könyveket vásárolt neki. 8. osztályban aztán emlékezetes beszámolót írt a taturól.

„Édesanyám segített a megírásában. Bánkódtam minden egyes módosítási javaslata felett. Végül azonban rájöttem, hogy ezek az extra kutatási erőfeszítések izgalmas betekintést nyújtottak a tatuk világába, valamint megelégedéssel töltött el egy-egy jól megszerkesztett mondat. De nem állt szándékomban természettudományi irányban továbbtanulni, egészen addig, amíg másodéves nem lettem az egyetemen. Amikor rájöttem, hogy valami igazán komoly kihívásra vágyom, kommunikációról biológia szakra váltottam.”

Keresztény hit

Sok mai diák meglepődik, amikor megtudja, hogy tudósok lehetnek keresztények, sőt még kreacionisták is. De dr. Thomas rámutatott: „A természettudományok alapítói közül is sokan bibliai kreacionisták voltak, például Kepler, Newton, Maxwell, Faraday és Pasteur.” Brian gyülekezeti közösségben nevelkedett, és sokakhoz hasonlóan úgy gondolta, hogy ha valaki templomba jár, az hívő. 13 éves korában megváltozott erről a véleménye.

„Részt vettem egy téli hétvégi lelkigyakorlaton Wisconsinban. A Biblia tanulmányozása közben ráébredtem, hogy valójában nincs is kapcsolatom Istennel… Akkor megbántam a bűneimet, és hinni kezdtem Jézus Krisztusban. Azonnal megéreztem a megbocsátás szabadságát. Egyszerűen csodálatos volt!

De hazatérésem után mindez igencsak megfakult bennem, és visszatértem a világi életemhez. Csak nyolc évvel később adtam át teljes egészében az életemet Istennek. Akkor ő teljesen átformált.”

Találkozás az evolúcióval

A legtöbb keresztény tudós életében eljön az idő, amikor találkozik az evolúció tanával. És sokak számára az evolúció az egyetlen magyarázat, amiről hallottak, így hát alapvetőnek fogadják el. Dr. Thomas sem volt ez alól kivétel. Azt mondja, hogy az evolúció „ténye” miatt „egyszerűen meg kellett kérdőjeleznem a Mózes első könyvében, vagyis a Teremtés könyvében leírt teremtéstörténetet.” Nem meglepő, hogy ha Isten írott kijelentésének első fejezetét kétségbe vonjuk, akkor nagy valószínűséggel további kétségeink is lesznek. Dr. Thomasszal is ez történt: „Ez megakadályozta, hogy teljes mértékben bízzam Istenben, a Bibliának és a Teremtés könyvének szerzőjében.”

Brian egyik barátja azonban kihívta őt az evolúció bizonyítására. A felkészülés során döbbent rá arra, hogy az evolúció egyáltalán nem változatlan tudomány, sőt, még hibái is vannak. Ennek ellenére…

„Hosszú ideig tartott, amíg ezek a hibák összeadódtak bennem ahhoz, hogy a bibliai teremtéstörténetet valós történelmi tényként fogadjam el, de végül is 180 fokos fordulatot tettem. Felfedeztem a Szentírást támogató tudományt és azt, hogy a Biblia minden sora tökéletesen összefonódik, a Teremtés könyvétől a Jelenések könyvéig. Ezen keresztül úgy is megismertem Istent, mint aki éppen olyan pontossággal írta meg szavait, mint amilyen finoman hangolta a fehérjéket a teremtéskor. Ebben a szellemben működik a Dallasban található új Teremtéskutató Intézet is.”

Hogyan tarthatja fiatalnak a földet egy természettudós?

A modern tudomány kreacionista alapjának elvetése olyan széles körben elterjedt, hogy amikor dr. Thomas világi tudósokkal közli, hogy a Teremtéskutató Intézetnél dolgozik, néha azt gondolják, hogy viccel. Vagy ami ennél is komolyabb: azt állítják, hogy egyetlen valamire való tudós sem hihet a bibliai teremtésben, vagy kételkedhet az evolúcióban. Ám ha a tudós szó definíciója kizárja Sir Isaac Newton-t a tudósok köréből, akkor azt a meghatározást el is vethetjük!

Ezenkívül dr. Thomas saját kutatási területéről származó bizonyítékai erőteljesen támogatják a bibliai teremtés tudományos alapjait. Például a mesterképző kutatómunkája során biokémiai anyagokat tanulmányozott, és már atomi szinten is a tökéletes tervezés jeleit találta:

A család a diplomaosztón (Liverpool, 2019)

„Egy, az izomösszehúzódás szempontjából létfontosságú fehérje 3D-s szerkezetét elemző kutatásom során kiderült, hogy szinte minden aminosavnak, ennélfogva szinte minden atomnak pontos sorrendben kell elhelyezkednie az adott fehérje működéséhez – így az állatok testében található izmok működéséhez is. Rájöttem, hogy csakis egy abszolút zseniális Teremtő volt képes egészen az atomi szintig precíziós alkotásokat létrehozni. Azt is megértettem, hogy Isten láthatatlan módon gondoskodik rólunk, és alázatosan eltűri, hogy nem kapja meg az Őt megillető tiszteletet.”

Dr. Thomas közelmúltban befejezett doktori kutatása meglehetősen megingatja azt a dogmát, amely szerint Földünk sokmillió éves. „Igen hosszú idő szükséges ahhoz, hogy egy feltételezett evolúciós folyamat során az élővilág fajai más fajokká alakuljanak.” A hatalmas korszakok tehát az evolúció szükséges, de önmagukban nem elégséges feltételei:

„Mivel a dolgok az idő előrehaladtával elromlanak és szétesnek, ezért a még hosszabb idő feltételezése éppen az ellenkező irányba hat azzal az elképzeléssel szemben, miszerint az ember hidrogénből lett. A közelmúltban befejezett PhD kutatómunkám során nagyon régi biokémiai anyagokat vizsgáltam. Az egyik kutatás során új módszereket teszteltem az ősi és fosszilis csontok szerkezeti fehérjekollagénjének [a csontok rugalmasságában is szerepet játszó fehérjemolekula, a ford.] kimutatására, megjelenítésére és mennyiségi meghatározására. A kollagén már nem is lehetne kimutatható a fosszilis csontokban, hiszen a kollagén nem képes a fosszíliákhoz kapcsolódva évmilliókig fennmaradni. Az általam fejlesztett új kimutatási módok apró kollagénmaradványokat tártak fel dinoszauruszkövületekben. Az egyik lehetséges magyarázat ezekre az, hogy a maradványokat tartalmazó kövületek kora nem évmilliókra, hanem csupán évezredekre tehető. Ez a megközelítés teljesen tudományos és közben pontosan egybecseng a „nemrégiben” végbement özönvíz Biblia által megjelölt időbeliségével is.”

De honnan tudhatjuk, hogy a kollagén nem marad fenn ilyen sokáig? Valójában ez a következtetés összhangban áll korábban publikált tanulmányokkal, de dr. Thomas kutatásának másik részében újra megvizsgálta a csontban található kollagén bomlási sebességét.

„A disszertációm publikálásának időpontjáig kizárólag sertéscsontra vonatkozó adatok álltak rendelkezésre, de mostanra már szarvasmarhából származó csontok vizsgálati eredményei is megerősítik, hogy a kollagén nem képes évmilliókig fennmaradni – kivéve, ha egész idő alatt folyékony nitrogénben tárolják (azaz -196 °C-on)! Ennek ellenére a világi fosszília-szakértők kollagén jelenlétét állapítják meg olyan kövületekben, amelyeket több mint 150 millió évesnek tartanak. A fosszilis csontokban lévő kollagén valódi. Szó szerint láttam a mikroszkópban, de megerősítettem más módszerekkel is, mint például Raman-spektroszkópiával és fizikai kivonással. Kísérleteink során a kollagénbomlás valódiságát is megmértük.

Ez a két valóság – a kollagén jelenléte a fosszíliákban, illetve annak túl gyors bomlási sebessége1 – kizárja azt, hogy ezek a fosszilis anyagok, valamint az ezeket tartalmazó hatalmas sziklarétegek többmillió évesek legyenek. Évmilliók hiányában pedig búcsút mondhatunk a nagyszabású evolúcióelméletnek – nem is említve a számos egyéb okot, amelyek miatt nem működik.”

Léteztek tollas dinoszauruszok?

A „Goo-to-You” evolúció [azaz hogy a magasabb szervezettségű élőlények az egyszerűekből alakultak ki – a ford.] egyik sarkalatos pontja az az állítás, hogy a dinoszauruszok madarakká fejlődtek. Képviselői ennek alátámasztására a nyilvánvalóan „tollas dinoszauruszokat” sorakoztatják fel. Dr. Thomas és én éveken keresztül írtunk ebben a témában külön-külön, 2018 elején azonban összefogtunk, és írtunk egy tanulmányt a Journal of Creation című lapba, amit több szakértő is ellenőrzött a publikálás előtt.2 Ami engem illet, nagyon élveztem ezt az együttműködést és annak megtapasztalását, ahogy „vassal formálják a vasat” (Példabeszédek könyve 27:17).
Egyetértünk abban, hogy a Biblia nem zárja ki a tollas dinoszauruszokat. Azt is beismerjük, hogy nem vagyunk a téma szakértői, és mivel nincs hozzáférésünk kulcsfontosságú kövületekhez, nyitottak vagyunk a helyreigazításra. Dr. Thomas az alábbiak szerint összegzi álláspontunkat:

Dr. Thomas saját kutatási területéről származó bizonyítékai erőteljesen támogatják a bibliai teremtés tudományos alapjait. Már atomi szinten is a tökéletes tervezés jeleit találta.

„Tanulmányunkban kétségünket fejeztük ki azzal kapcsolatban, hogy bármely dinoszaurusz valódi tollakkal rendelkezett. Ezen kétségünket a madárkövületekkel foglalkozó szakemberek, a paleornitológusok kutatásai is alátámasztották. Ha a valódi tollakkal rendelkező fosszilis fajokat nézzük, mint amilyen például a híres Archaeopteryx, inkább bizarr megjelenésű madarakra, mintsem dinoszauruszokra emlékeztetnek.

Attól, hogy dinoszauruszkövületek közelében vékony rostokat találtak, még nem feltétlenül jogos a „madár” besorolás, ugyanis a rothadó tetemekkel kapcsolatos vizsgálatok következetesen azt mutatják, hogy a bőr kollagénje ugyanolyan megjelenésű rostokká bomlik le, mint amilyenek a kövületekben találhatók.

Könnyebb valakinek az evolúciót igaznak mondania, ha úgy gondolja, hogy tud olyan hüllőket mutatni példaként, amelyek tollat növesztettek. Tanulmányunkban meggyőzőbb bizonyítékokat kértünk a tollas dinoszauruszokról, azonban máig sem kaptunk ilyeneket.”

Tanulmányunk megjelenése után egy kreacionista konferencián népszerűsítették a tollas dinoszauruszokat. Ennek publikált változata megismételt ugyan egyes állításokat, amelyekkel mi is foglalkoztunk, azonban egyik ellenvetésünkre sem adott választ.

Tanács keresztény diákoknak, akik tudományos karrierre készülnek

Isten népének sokféle tagja van (Pál első levele a korinthusiakhoz 12:12-27). A tudomány élvonalában a 21. században is nagy szükség van elkötelezett bibliai kreacionistákra, mint ahogy a természettudományok megalapozásában is élen jártak az ilyenek. Dr. Thomas így ösztönzi a kezdő kutatókat:

„Mindannyiunk életútja egyedi. Én mindig az Úrhoz próbálok ragaszkodni – még akkor is, ha ő előre nem látható, éles fordulatokat hoz az életembe, például amikor egyetemi professzorból íróvá lettem, vagy amikor 10 hónappal elsőszülött lányunk születése után ikreket adott nekünk, vagy amikor ajtót nyitott számomra, hogy életem derekán újra iskolapadba üljek. Keresd te is az Urat! Maradj a völgyben mindaddig, amíg ő nem jelez, és akkor lépj be a nyitott ajtón, amikor a körülmények által, más hívők tanácsa által és legfőképpen az Igéje által erre vezet!”

 

Angol forrás: Creation 42(1)

Fordította: Kánainé dr. Sipos Dóra

Lektorálták: Sebestyénné Preska Ágnes és Czene Anikó

JONATHAN SARFATI B.Sc.(Hons.), Ph.D., F.M.

Dr. Jonathan Sarfati fizikai kémiából szerezte PhD fokozatát a Victoria Egyetemen (Új-Zéland, Wellington). Számos könyvet ő írt a teremtéselméletről szóló legismertebbek közül. Korábban Új-Zéland sakkbajnoka, ma a Creation Ministries International szervezetének egyik meghatározó egyénisége (1996-2010 között Ausztráliában, majd Atlantában). ld. creation.com/sarfati

 

Hivatkozások és megjegyzések

1. Buckley, M. and Collins, M.J., Collagen survival and its use for species identification in Holocene-lower Pleistocene bone fragments from British archaeological and paleontological sites, Antiqua 1(1):1–7, 2011.

2. Thomas, B. and Sarfati, J., Researchers remain divided over ‘feathered dinosaurs’, J. Creation 32(1):121–127, 2018; creation.com/feathered-dinosaur-debate

Ez a cikk a Creation Magazin 2021-ben jelent meg.
Hasonló cikkekért rendelj a magazinokból!
Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feliratkozás

A hírlevél feliratkozási lehetőség weboldalunkon az alábbi gombra kattintva kényelmesen elérhető.HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS OLDAL

Sikeres feliratkozás.

Pin It on Pinterest

Share This