Ez a cikk a Creation Magazin 2021-ben jelent meg.
Hasonló cikkekért rendelj a magazinokból!

Az Újszövetség hivatkozásai az özönvízre

  • Máté evangéliuma 24:37-39. „Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is.”
  • Lukács evangéliuma 17:26-27. „És amint Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is: ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit.”
  • Zsidókhoz írt levél 11:7. „Hit által kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett.”
  • Péter első levele 3:20. „…akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vízen át.”
  • Péter második levele 2:4-5. „Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Nem kímélte meg az őskor világát sem, hanem csak Noét, az igazság hirdetőjét őrizte meg nyolcadmagával, amikor özönvízzel borította el az istentelenek világát.”

  • Péter második levele 3:5-6. „Mert rejtve marad előttük [t.i. a csúfolódók előtt, ld. 3.vers], szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult.”
  • Júdás levele 6. vers „Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére.”
  • Jelenések könyve 4:3. „Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a karneolhoz; és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak.”

Amit az Újszövetség nem említ*

Érdekes módon az özönvíz számos részletére az Újszövetség egyáltalán nem tér ki. Például nem ír a bárkán lévő állatokról. Vannak, akik nagy jelentőséget tulajdonítanak ennek a valójában könnyen megválaszolható kérdésnek. A Teremtés könyvét nem kellett újraírniuk az Újszövetség szerzőinek, hiszen feltételezték, hogy az olvasóik már ismerték azt. Valójában az a tény, hogy az apostolok nagy mennyiségű előzetes tudást feltételeztek a pogányok közül megtért keresztények részéről, arra enged következtetni, hogy az Ószövetség részletekbe menő tanítása rutinszerű volt a korai egyházban.

Hacsak nincs más ellenérv, feltételezhetjük, hogy ha az Újszövetség nem ír valami ószövetségi eseményről vagy szereplőről, az nem csorbítja az ószövetségi történelem jelentőségét, hanem az azzal való alapvető egyetértés jele.

 

Angol forrás: Creation 42(2)

Fordította: dr. Nagy László

Lektorálták: Sebestyénné Preska Ágnes és P. Klement Edina

 

LITA SANDERS, B.A., M.A.

Az oklahomai Wesleyan Egyetemen szerzett Msc diplomát bibliai tanulmányokból 2008-ban, summa cum laude minősítéssel. 2012-ben Msc diplomát szerzett a Trinity Evangelical Divinity School egyetemen Újszövetség szakon, cum laude minősítéssel. 2010 óta a CMI munkatársa. Ld. bővebben angol nyelven: creation.com/lita-sanders

 

Hivatkozások és megjegyzések

*creation.com/nt-doesnt-say

Ez a cikk a Creation Magazin 2021-ben jelent meg.
Hasonló cikkekért rendelj a magazinokból!
Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feliratkozás

A hírlevél feliratkozási lehetőség weboldalunkon az alábbi gombra kattintva kényelmesen elérhető.HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS OLDAL

Sikeres feliratkozás.

Pin It on Pinterest

Share This