Ezt a cikket az angol Creation 33(1) számából fordítottuk.
Hasonló cikkekért rendelj a magazinokból!

Az első karácsony

December 25-én, karácsonykor ünnepeljük az Úr Jézus születésnapját. Már sok száz éve. Pedig csak annyit tudunk, hogy körülbelül mikor élt a Földön, azt nem, hogy melyik év melyik napján született. A Bibliában ezt olvassuk: „Amikor pedig eljött a megfelelő idő, Isten elküldte a Fiát” (Gal 4:4). Isten angyalt küldött egy fiatal lányhoz, Máriához, aki Názáretben élt. Azt mondta az angyal, hogy kisfia fog születni, akinek legyen Jézus a neve. Mária nagyon meglepődött, mert nem volt férje. És még szűz volt.

De az angyal mondta tovább: „A Szent Szellem száll rád, és a Magasságos Isten ereje vesz körül téged. Ezért a gyermek, akit majd megszülsz, szent lesz, és Isten Fiának nevezik” (Luk 1:35). Amikor Jézus a Földön élt, valódi ember volt, de közben ugyanúgy Isten is!

Isten küldött egy angyalt Mária vőlegényéhez, Józsefhez is, méghozzá álmában. Neki ezt mondta az angyal: „József, Dávid fia! Ne félj feleségül venni Máriát, mert a méhében lévő gyermek a Szent Szellemtől fogant! Fiút szül majd, akit te nevezz el Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani népét a bűneikből.” (Mt 1:18-25)

Jézus Betlehemben született meg. Mégpedig azért, mert a római császár, Augustus úgy döntött, hogy a Római Birodalomban népszámlálást tart. Ehhez mindenkinek vissza kellett mennie az ősei szülővárosába, hogy ott nyilvántartásba vegyék. Azért is fontos volt ez, mert így beteljesedett egy ószövetségi prófécia! Tehát Józsefnek el kellett vinnie Máriát Názáretből a szülővárosába, Betlehembe. Miközben ott voltak, Mária megszülte Jézust, és egy jászolba fektette.

Isten néhány közeli pásztornak jelentette be először a nagy hírt. Egy angyal közölte velük, hogy éppen most született meg Krisztus, az Úr. Alighogy ezt kimondta, az Úr dicsősége beragyogta őket, és egy hatalmas seregnyi angyal jelent meg, akik Istent dicsőítették (Luk 2:8-20).

Nagyjából ugyanekkor néhány bölcs egy különleges, új fényt látott meg az égen. Ők egészen máshol éltek, valahol Keleten. Úgy gondolták, hogy egy különleges csillag lehet ez, ami egy új király születését hirdeti, hogy elmenjenek hozzá, és hódoljanak előtte. Amikor végre Jeruzsálembe értek, Heródes király palotájába mentek, gondolván, hogy ott lesz az új király. De nem volt ott! Heródes teljesen ledöbbent. A zsidók vezetői erre elmondták neki, hogy bizony, volt egy próféta, Mikeás, aki réges-régen megmondta, hogy jön majd egy Messiás, és Betlehemben fog megszületni (Mik 5:2). A bölcsek tehát tovább mentek Jeruzsálemből. A fény elvezette őket egy házhoz, ahol a kicsi Jézus volt. A csillagok általában nem szoktak mozogni, és olyat se látunk, hogy csak egy bizonyos házat világítanak meg. Szóval lehet, hogy az a fény, amit a bölcsek láttak és követtek, Isten dicsősége volt, amely a pásztoroknak is megjelent. A zsidók ezt a fényt sekinának nevezték.

Amikor a bölcsek meglátták a gyermek Jézust, imádták őt, és drága ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Az arany Jézus királyságát jelképezte. A tömjént papok használták füstölőszerként olyankor, amikor Istennel beszéltek, tehát a tömjén az Isten iránti tiszteletet, hódolatot jelképezte. Azt is jelképezte, hogy Jézus pap volt. A mirhát holttestek balzsamozására használták. Ez Jézus jövőbeli szenvedését és halálát jelképezte. A Biblia arról nem beszél, hogy hány bölcs volt, csak arról, hogy háromféle ajándékot hoztak.

Heródes kitervelte, hogy megöli az új királyt, a riválisát, amint megtudja a pontos kilétét a visszatérő bölcsektől. Isten azonban figyelmeztette a bölcseket álmukban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez. Heródes mérgében – hogy az új király biztosan ki ne csússzon a kezéből – meggyilkoltatta az összes 2 év alatti betlehemi csecsemőt! Isten időben figyelmeztette Józsefet álmában, hogy fogja Máriát és a kis Jézust, és meneküljön el velük Egyiptomba. Az ajándékba kapott arany Isten gondviselése volt: valószínűleg abból tudták eltartani magukat, amíg külföldön éltek, mert csak akkor mehettek vissza Názáretbe, miután Heródes meghalt.

Van-e a karácsonynak bármi köze a Teremtés könyvéhez?

Az Úr Jézus, akinek születését karácsonykor ünnepeljük, egy és ugyanaz, mint a Teremtő Isten, aki az egész világegyetemet létrehozta

Igen, nagyon is! Az Úr Jézus, akinek születését karácsonykor ünnepeljük, egy és ugyanaz, mint a Teremtő Isten, aki az egész világegyetemet létrehozta. János evangéliumában Jézusról azt olvassuk, hogy „Isten Igéje” (görögül logosz, vagyis szó). János azt mondja nekünk, hogy „Minden az Ige által jött létre, nélküle egyetlen teremtmény sem keletkezett” (Jn 1:1-3). Amikor Pál apostol Jézusról beszél, azt mondja, hogy „Isten a Fia közreműködésével, és a Fia számára teremtette” mindazt, ami a Mennyben és a Földön van, akár látható, akár láthatatlan (Kol 1:16).

Miután Ádám és Éva vétkezett Isten ellen, egy ígéretet kapott. Itt kerül először említésre Jézus a Bibliában! A Teremtés könyve 3. részének 15. versében Isten így beszél a Sátánnak: „Ellenségeddé teszem az asszonyt, téged pedig az ő ellenségévé teszlek. Leszármazottaid és az asszony leszármazottjai folytonosan harcolni fognak egymással. Az asszony leszármazottja a fejedre tapos, te pedig a sarkába harapsz.” Éva leszármazottja az Úr Jézus Krisztus. Isten csodája az, hogy Jézus anyukája egy szűz lány volt. Azért az „asszony leszármazottja” Jézus, mert nem volt hús-vér apja (Ézs 7:14, Mt 1:23). Bűn nélkül élt, és a kereszten meghalt az egész világ bűneiért, így legyőzte az ördög hatalmát (Zsid 2:14-18).

Miért volt szükség arra, hogy a Messiás Ádám leszármazottja is legyen?

Ha az ószövetségi időkben egy férfi meghalt, akkor a családját a legközelebbi vérszerinti rokon férfi tudta megmenteni a bajból, az ő gondoskodása alá kerültek. Volt erre egy elnevezés is: ő lett „a megváltó rokon”. Amikor Ézsaiás próféta az eljövendő Messiásról beszél, a megváltó rokonként nevezi (Ézs 59:20). Szóval miért fontos az, hogy Jézus emberként született meg? És hogy Mária volt az anyukája? Azért, mert így az egyik őse maga Ádám! Jézus nem csak úgy megjelent a Földön, mint az angyalok az Ószövetségben. Ő itt élt. Ádám leszármazottjait csak a rokon: Jézus tudja megváltani! Még az angyalok sem tudnak megmenteni minket. Sőt, Jézus halála sem elég ahhoz, hogy megmeneküljenek azok az angyalok, akik fellázadtak Isten ellen (Zsid 2:16), mert ők nem Ádám leszármazottai.

Jézus karácsonykor született?

Senki sem tudja pontosan, hogy Jézus milyen napon született. Egyesek azt mondják, hogy nem születhetett december 25-én, mert a pásztorok decemberben nem a szabadban vigyáztak volna éjszaka a nyájra, mert akkor ugyebár túl hideg van.

Persze egyértelmű, hogy akik így gondolkodnak, sosem jártak Betlehemben. Az, hogy Európában és Észak-Amerikában a nyájat télire beterelik, még nem jelenti azt, hogy a betlehemi pásztorok ne tarthatnák kint a nyájat a szabadban akár éjszakára is. Bizony, Betlehemben még ma is a szabadban őrzik a nyájat – pontosan, ahogyan azon az első karácsonyi éjszakán!

Mi köze van a karácsonyhoz a Mikulásnak?

Ma már karácsonykor csak a megtért keresztények ünneplik Jézust. Mindenki más csak élvezi, hogy végre nem kell dolgozni/iskolába menni, és a karácsony csak egy nagy buli nekik. A karácsonyfa, a fények, a díszek, a képeslapok, az ajándékozás, a családi összejövetelek és a nagy karácsonyi evészet mind csak azért vannak, hogy jól érezzük magunkat.

A legtöbb ember számára a karácsony egy óriási vásárlási roham: ajándékot keresgélnek egymásnak. De nem a bölcsek példáját követik, akik Jézusnak vittek ajándékot…

A karácsonyi ünneplés már december elején elkezdődik: egy vidám, pocakos, piros ruhás, szakállas férfivel, aki az Északi-sarkon él. [Magyarországon még a „Jézuska” hozza ugyan az ajándékot, de a nyugati média már őt is lecseréli], és Karácsony éjszakáján a Mikulás az egész világot bejárja egy szánnal, és kiszállítja a gyerekeknek azokat az ajándékokat, amiket a manók készítettek. Ez csak egy mese! Sőt, ha Jézust lecseréljük Jézuskára, aztán meg a Mikulásra, és Jézustól megvonjuk a neki járó tiszteletet, akkor egyenesen bálványimádás! Isten az, aki mindent tud rólunk: amit mondunk és teszünk. Nem a Mikulás!

Szóval élvezzétek a karácsonnyal együtt járó örömöket! De ne felejtsétek el, hogy a karácsony Jézusról szól! A Megváltó azért született meg erre a Földre, hogy itt járva tanítsa az embereket, azután meghaljon a világ bűneiért, és feltámadjon. Megvált és új életet ad mindenkinek, aki hittel rábízza magát őrá, azaz Jézus Krisztusra!

 

Angol forrás: Creation 33(1)

Fordította: Királyné Lilla

Lektorálták: Király Karina és Ficsor Donát

RUSSELL GRIGG, M.Sc. (Hons.)

Ipari vegyészként szerzett diplomát. 20 éven át az Overseas Missionary Fellowship nevű szervezetnél dolgozott. Jelenleg az ausztrál Creation Ministries International munkatársa. Ld. még angol nyelven: creation.com/grigg

Ezt a cikket az angol Creation 33(1) számából fordítottuk.
Hasonló cikkekért rendelj a magazinokból!
Hírlevél feliratkozás

Hírlevél feliratkozás

A hírlevél feliratkozási lehetőség weboldalunkon az alábbi gombra kattintva kényelmesen elérhető.HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS OLDAL

Sikeres feliratkozás.

Pin It on Pinterest

Share This