A FireMEDIA hiányt pótol a nyomtatott és digitális médiatermékek körében a magyar nyelvű piacon.

Kiadványaival szemléletet formál, és építi a Teremtő Istenbe vetett hit tekintélyét.

Látásunk

A hit és a tudomány nem állnak szemben egymással. A valódi tudomány alátámasztja a hitet, és alkalmazza azt a tudomány fejlődése érdekében. A hit egy korszerű életszemlélet, amelyet egyre többen vallanak és művelnek.

Lényege: Isten nem csak megteremtette a világot és az embert, hanem ma is alakítja sorsát, ott áll mellette, megoldást kínál az emberi lélek küzdelmeiben, és olyan terhektől szabadít meg, amelyekhez az ember saját ereje már kevés. Segít megragadni az élet értelmét.

Céljaink

  • Minőségi, trendi és valódi értéket közvetítő, hiánypótló kiadványok megjelentetése, amelyek keresztény gyökereink és nemzeti felelősségünk felélesztésére és megerősítésére szolgálnak.
  • A Bibliai világkép 21. századi aktualitásának megismertetése és pozitív társadalmi hatásának bemutatása.

Célcsoportok:

  • bátor gondolkodók és őszinte igazságkeresők
  • azok, akiknek a lelkében ütköznek a Bibliai és a más szemléletek, és keresik a válaszokat
  • a Bibliai világképet nem ismerők
  • gyerekek – fiatalok – felnőttek

Alapelveink

Gyakorlatiasság, egyszerűség, elérhetőség.

Non-profit elvekkel működünk, önkéntes munkatársakkal, kicsiben. Szponzorokat várunk, hogy szélesebb körben mozoghassunk és nagyobb kihívásokat is bevállalhassunk.

———————————————

További részletek…

A fentiek részletes kifejtése:

FireMEDIA

A FireMEDIA az Örömhír Alapítvány médiaportálja. Küldetése nyomtatott és digitális médiatermékek kiadása és terjesztése.

Kiadványainkkal igyekszünk hiányt pótolni a magyar nyelvű piacon, és egyben építeni kívánjuk a Teremtő Istenbe vetett hit tekintélyét is.

Látásunk

Mindannyian időnként elfáradunk. Kihűl bennünk az életkedv, a szenvedély, az öröm. Meggyőződésünk, hogy a 21. századi ember életébe is Jézus Krisztus tud olyan igazi tüzet, életkedvet hozni, amire szükség van egy győztes, boldog élethez.

Jézus Krisztus mondta: „Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna!” (Lukács evangéliuma 12:49.)

Kiadványaink a Biblia üzenetén alapulnak. Egyre többen ismerik fel, hogy a hit és a tudomány nem állnak szemben egymással. A hit nem elavult, hanem minden korban aktuális. Az élet alapfeltétele. Olyan különleges életszemlélet, ami sokféle kort megfűszerezve és túlélve valódi válasz a modernkori kihívásokra is. Vannak érdekkörök, amik a tudományt felhasználják, hogy aláássák a hit tekintélyét, de a valódi tudomány alátámasztja a hitet, és alkalmazza azt a tudomány fejlődése érdekében.

Ezen a korszerű életszemléleten keresztül egyre többen hiszik, és a mindennapi élet apróságain keresztül egyre jobban meg is bizonyosodnak arról, hogy Isten teremtette a világot, Ő teremtette az embert, és ma is aktív szerepet vállal az élet fenntartásában és a világ sorsának alakításában. És Isten nem csak megteremtette az embert, hanem ma is ott áll mellette, megoldást kínál az emberi lélek küzdelmeiben, és olyan terhektől szabadít meg, amelyekhez az ember saját ereje már kevés. Segít megragadni az élet értelmét.

A FireMEDIA célja is az, hogy minél szélesebb körben képviselje és terjessze ezt a tudományosan is megfogható, korszerű hitet.

Alapelveink

Színvonalas, a mai kor elvárásainak megfelelő, és az egyszerű ember számára is megfogható, közérthető kiadványokat adunk ki.

Alapelveink a gyakorlatiasság, egyszerűség, elérhetőség.

Az Örömhír Alapítvány 28 éves kapcsolatrendszerével indítottuk tevékenységünket kicsiben, minimális költségvetéssel. Non-profit elvekkel működünk, önkéntes munkatársakkal. Szponzorokat várunk, hogy szélesebb körben mozoghassunk és nagyobb kihívásokat is bevállalhassunk.